Dzień Edukacji Narodowej i Instruktora ZHP

17. 10. 13
autor: phm. Krzysztof Prudel
zespół programowy 2.png
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Instruktora ZHP składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim instruktorom Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej. To dzięki Waszej ofiarności i umiłowania pracy instruktorskiej kolejne pokolenia harcerzy mogą pogłębiać wiedzę i kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie.
Życzę satysfakcji z pełnionej służby.
CZUWAJ!
Komendnat Hufca Beskidzkiego
hm. Zdzisław Konecki
Do góry